Zabezpieczenie środowisk produkcyjnych w warstwie sieciowej i serwerowej

Klient

3d lab

Data wdrożenia
październik 2018

Opis Problemu:

Klient planując zmianę siedziby do nowego miejsca, gdzie miały być zlokalizowane biuro wraz z halą fabryczno-magazynową zwrócił się do nas po pomoc. Nasze zadanie polegało na przeniesieniu systemów teleinformatycznych oraz przeskalowaniu środowiska IT w oparciu o nowe wymagania, jakie determinowała zwiększająca się skala biznesu. Klient posiadał kilka środowisk produkcyjnych, które wymagały nowych rozwiązań dostosowanych do tempa ich wzrostu i planowanej ekspansji biznesu.

Te wyzwania wymagały przeprojektowania całej infrastruktury IT oraz sieciowej w możliwe krótkim czasie, zapewniając sprawne przepięcie ze starej siedziby do nowej.

Zaproponowane rozwiązanie:

Przeprowadziliśmy audyt środowiska IT w zakresie serwerów, backupu, sieci oraz bezpieczeństwa. Po zaakceptowaniu przygotowanego przez nas raportu drożyliśmy go w życie. Zmiany dotyczyły:

▪ wymiany serwerów na rozwiązania Dell EMC

▪ zmiany na efektywne środowisko backupowe oparte o Backup Appliance firmy Storware – FlyCoat opartym na silniku IBM Spectrum Protect. Jako platformy użyliśmy do tego serwera HPE ProLiant

▪ dostarczenia i wdrożenia licencji Storware KODO do backupu stacji roboczych

▪ wprowadzenia polityk i wdrożeniu rozwiązań bezpieczeństwa (Fortinet) oraz wymiany sprzętu sieciowego (Ruckus)

Całe wdrożenie – łącznie z przeszkoleniem administratorów ze wszystkich technologii użytych w projekcie – trwało tydzień. Wykorzystanie licencji sSolidWorks zainstalowanych na efektywnej infrastrukturze serwerowej przyniosło realny wpływ na szybkość i efektywność pracy Bezpieczne,w pełni zbackupowane środowisko i stacje klienckie zapewniają pracę w trybie ciągłym, a core biznesu, który jest oparty o IT jest niezagrożony i nie powoduje wstrzymania pracy

Wdrożenie i zamknięcie projektu odbyło się pod koniec października 2018 roku.