Elastyczne i bezpieczne miejsca pracy

Wyzwanie

  •  Zdalne zarządzenie stacjami roboczymi
  • Audyt licencji, pracochłonna dystrybucja patchów i aktualizacji
  • Stacja robocza jako słaby punkt podatny na cyberatak
  • Monitorowanie aktywności użytkowników w świetle ochrony danych osobowych i RODO
  • Zachowanie zgodności z polityką bezpieczeństwa w warunkach pracy zdalnej

Rozwiązanie

  • Virtual Desktop Infrastructure (VDI) to rozwiązanie zmieniające standardowe stanowiska pracy w wirtualne, elastyczne, bezpieczne, łatwe do zarządzania i zawsze zgodne z polityką bezpieczeństwa środowisko pracy. Wirtualizacja dotyka zarówno warstwy sprzętu jak i oprogramowania, a w zależności od profilu użytkowników komputery i stacje robocze możemy z czasem zastąpić prostymi i tanimi terminalami.
  • Dzięki Unified Endpoint Management (UEM) administratorzy są w stanie z jednego miejsca zarządzać serwerami, stacjami roboczymi, ale i tabletami i smartfonami. Szybka dystrybucja oprogramowania, zarzadzania poprawkami, zarządzanie aplikacjami (w tym mobilnymi – Mobile Device Management), zdalna kontrola, nagrywanie sesji raz wiele innych tworzy z UEM system który pozwala zwiększyć produktywność administratorów, poprawić bezpieczeństwo i przejąć z powrotem kontrolę nad infrastrukturą IT
  • Bezpieczne połączenie z siecią firmową z każdej lokalizacji dzięki połączeniom Virtual Private Network (VPN)