Usługi profesjonalne

Doradztwo: Dobór rozwiązań pod potrzeby klienta

Współpraca z naszymi klientami to nie tylko wycena i dostawa infrastruktury. Pitlabs oferuje pomoc przy doborze odpowiednich rozwiązań IT w oparciu o najświeższą wiedzę produktową wiodących producentów IT oraz o wieloletnie doświadczenie potwierdzone licznymi certyfikatami. Oferujemy Partnerom Biznesowym współpracę już od początku cyklu życia projektu lub procesu zakupowego. Pozwala to określić, które rozwiązanie i jaka strategia będzie w danym momencie optymalna pod kątem wymagań biznesowych i optymalizacji kosztów.

Audyt środowisk IT: storage, serwery, sieć, bezpieczeństwo

W ramach rozbudowy infrastruktury IT i po przeprowadzeniu wielu projektów może dojść do sytuacji, w których przestaje ona być efektywna. Ze względu na mnożące się wyspy projektowe oraz skalowane środowiska zdarza się, że relatywnie nowa część środowiska nie działa na 100% swoich deklarowanych możliwości.

Problem może leżeć niekoniecznie we wcześniej analizowanym sprzęcie. Przyczyną może być tzw.„wąskie gardło” , które powstało np. w wyniku przepustowości, nieefektywnie działającego środowiska wirtualnego czy zbyt wolnych dysków w macierzach . Innym aspektem jest kwestia bezpieczeństwa. Nieefektywna polityka bezpieczeństwa i coraz to nowe ataki hakerskie sprawiają, że już teraz potrzebujemy innego spojrzenia na problemy związane z ochroną danych. Błędnie zaprojektowany system bezpieczeństwa może spowodować zagrożenie dla ciągłości biznesowej organizacji.Pomożemy znaleźć luki w systemie, wskażemy alternatywne ścieżki i nowoczesne sposoby zabezpieczenia się przed atakami i utratą danych. Wszystko w oparciu o indywidualny profil Klienta.

Audyt pozwala na szersze i świeże spojrzenie na infrastrukturę oraz procesy. Efektem pracy doświadczonego zespołu audytorów jest raport, w którym pokazujemy Klientowi zagrożenia i miejsca warte udoskonalenia.

Serwis pogwarancyjny

Każda infrastruktura IT ma swoją żywotność. Wielu twierdzi, że jest ona relatywnie krótka, jak na produkty o stosunkowo dużej wartości. Do tego nowy sprzęt jest objęty gwarancją na określony czas. W polskich realiach to najczęściej okres 3-5 lat. Wsparcie oferowane przez Producentów po tym czasie jest coraz droższe co sprawia że powstaje presja związana z zakupem nowej infrastruktury w ramach odświeżenia, aby koszt utrzymania (TCO) nie poszybował zbyt wysoko.

W wielu przypadkach, jak np. środowiska krytyczne lub te wymagające użycia najszybszych rozwiązań na rynku, rozwiązanie zmiana infrastruktury na nową może być dobrym rozwiązaniem. Często jednak okazuje się, ze starzejący się sprzęt jest całkiem dobry i może posłużyć jeszcze przez parę ładnych lat. W takich przypadkach oferujemy wsparcie pogwarancyjne, które pomoże znaleźć kompromis między tymi dwoma światami. Dzięki serwisowi świadczonemu przez nasz zespół, sprzęt będzie utrzymany w dobrym stanie przy tym samym SLA, a stawki nie będą tak wysokie jak te oferowane przez producentów.

Wdrożenia IT, asysta

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, w celu pełnego przeprowadzenia projektu teleinformatycznego, oferujemy instalację, konfigurację oraz wdrożenie rozwiązania. Dzięki zainstalowaniu i skonfigurowaniu sprzętu i przeprowadzeniu serii testów, będą Państwo mogli w pełni wykorzystać jego możliwości. Implementacja zakończona szkoleniem personelu sprawi, że zespół szybko i sprawnie nauczy się korzystać z technologii, a zarządzenie nimi będzie efektywne. Sprawne wdrożenie przygotowane według zaakceptowanego planu pomoże uniknąć kłopotu związanego z błędnym podłączeniem środowiska. Tak przygotowana infrastruktura umożliwi całkowite wykorzystanie ich potencjału, a Klientom pomoże zaoszczędzić czas na rekonfigurację lub zgłoszenia serwisowe w związku z błędami logicznymi.

Inną usługą - nie rzadziej wybieraną - jest asysta podczas prac wdrożeniowych lub migracji. Świadczona przez naszych inżynierów, ma służyć zabezpieczeniu działania systemu podczas prac przy infrastrukturze. W trakcie asysty technicy pokazują najlepsze praktyki i pomagają przeprowadzić niezbędne prace. W razie potrzeby rekonfigurują sprzęt, wracają do zapisanych ustawień, zmieniają mikrokody firmware.W praktycznym ujęciu – w przypadku zdarzeń losowych nasi inżynierowie zapewniają natychmiastowe wsparcie.

Szkolenia własne i certyfikowane

Nawet najlepszy system teleinformatyczny nie jest wiele warty, jeżeli personel nie potrafi z niego skorzystać. Rozumiemy to doskonale, dlatego stawiamy na edukację. Chcemy, aby zaimplementowane systemy były wykorzystane jak najbardziej efektywnie.

Szkolenia z zakresu platform zarówno softwarowych, jak i infrastrukturalnych są tego podstawowym elementem. Podczas każdego projektu oferujemy szkolenia przeprowadzane przez naszych specjalistów. Poznanie dobrych praktyk i zrozumienie działania wszystkich potrzebnych funkcjonalności daje poczucie, że inwestycja w system się opłacała.

Brak zrozumienia systemów przez administratorów w perspektywie długoterminowej może okazać się dużym problemem dla firmy. Szkolenia to korzyść dla rozwijającego się personelu IT, ale także dla osób zarządzających organizacjami - platforma, której zostają właścicielem będzie efektywnie wykorzystana.

Oprócz własnych szkoleń oferujemy również szkolenia takie przez producentów. Pomimo wyższej ceny, pozwalają one na zdobycie certyfikatów wydawanych przez tych producentów, co dla personelu IT może być dodatkowym atutem.

Demo, Proof of Concept, wizyty referencyjne z Klientami w ośrodkach R&D największych producentów

Dobrze wykonany projekt to taki, który spełnia założenia i cele postawione na samym początku. Pomimo tego, że oferujemy estymację wyników - na moc obliczeniową, ilość IOPsów, przepustowość, czy szybkość migracji środowisk, to jednak nie każde rozwiązanie teleinformatyczne sprawdzi się tak samo w różnych środowiskach Klienta.

Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak sprawdzi się nowe rozwiązanie, proponujemy przetestowanie go przed zakupem.

Jak to robimy? Na kilka sposobów, w zależności od tego, z jakimi wyzwaniami Klient się mierzy.

Możemy dostarczyć i pomóc przeprowadzić testy rozwiązania w środowisku Klienta, symulując tym samym, jak nowe rozwiązanie będzie się sprawowało. Sprzęt jest wypożyczany na czas przeprowadzenia ogólnych testów (Demo). Rozwiązanie to pozwoli zrozumieć działanie danego rozwiązania i przekonać się, jak dane funkcjonalności sprawdzają się we konkretnym środowisku.

Drugą propozycją testu jest Proof of Concept. Na bazie rozmów, analiz i sizingu tworzymy obraz środowiska, które chcemy zaproponować. Po przetestowaniu ich według ściśle określonego scenariusza i w zderzeniu z systemami już obecnymi możemy sprawdzić, czy założone na początku projektu KPI i to estymowane podczas wstępnych projekcji mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Co w przypadku platform, które dopiero wchodzą na rynek i nie są dostępne lub będą dostępne dopiero w przyszłości? Dzięki ścisłej współpracy z wiodącymi producentami oferujemy dla wybranych klientów wizyty w światowych ośrodkach Research and Development. Uważamy, że nasi partnerzy biznesowi muszą być przekonani do rozwiązania, w które inwestują swoje środki. Wyżej wymienione sposoby pozwalają na to, aby rozwiać jakiekolwiek wątpliwości przed podjęciem decyzji zakupowych.